Gdzie używasz pneumatycznego węża i rurek?

Gdzie używasz pneumatycznego węża i rurek?

Podstawową funkcją przewodów pneumatycznych i węży jest dostarczanie sprężonego powietrza do siłowników, zaworów, narzędzi i innych urządzeń. Jest wiele rodzajów i rozmiarów rurek i węży, więc inżynierowie powinni wziąć pod uwagę szereg ważnych czynników, aby wybrać odpowiedni dla danego zadania. Zacznij od budowy. Przewód składa się z rury wewnętrznej, jednej lub więcej warstw włókna plecionego lub zwijanego oraz zewnętrznej osłony ochronnej. Wąż jest bardziej wytrzymały niż rurki, ale kosztuje więcej.

Wymagania dotyczące przepływu w przewodzie pneumatycznym

przewód pneumatycznyDopływ i aplikacja powietrza stanowią podstawę dla niezbędnej wydajności produktu. Wymagania określające przepływ pomagają określić rozmiar węża lub rurki. Rurki określa się ogólnie na podstawie średnicy zewnętrznej i grubości ścianki, zaś wąż według ID. Niezależnie od tego, wybór zbyt małego przepływu „dławika” o średnicy wewnętrznej powoduje straty ciśnienia, nieefektywność i nadmierną prędkość płynu, co może skrócić żywotność. Z drugiej strony zbyt duża średnica powoduje, że waga, rozmiar i koszt są wyższe niż to konieczne. Producenci zazwyczaj oceniają rurki mierząc ciśnienie rozrywające w 75 ° F, a następnie dzielą je przez odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa (zwykle 3: 1 lub 4: 1), aby określić maksymalne ciśnienie robocze. Należy pamiętać, że opublikowane oceny ciśnienia rozrywającego służą wyłącznie do testowania produkcyjnego i w żaden sposób nie wskazują, że przewód pneumatyczny może bezpiecznie poradzić sobie z skokami ciśnienia lub w inny sposób działać powyżej maksymalnego ciśnienia roboczego. Należy również pamiętać, że niektóre produkty obsługują próżnię do około 28 cali.Hg bez zapadania się. Rury termoplastyczne wykonane są z kilku popularnych materiałów. Ale producenci oferują niezliczone warianty preparatów polimerowych, które odpowiadają określonym potrzebom. Typowe materiały rurowe stosowane w aplikacjach pneumatycznych obejmują: Rurki poliuretanowe są mocne, elastyczne, odporne na załamania i ścieranie oraz odporne na kontakt z paliwami i olejami.

Jest powszechnie stosowany w pneumatycznych układach uruchamiających i układach logicznych, robotyce i sprzęcie próżniowym oraz w różnych zastosowaniach do produkcji półprzewodników, w medycynie i laboratorium. Nie zapominaj o wpływie temperatury i ciepła na materiały rurowe – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zestawu układów. Zawsze pracuj w granicach minimalnych i maksymalnych temperatur. W szczególności należy pamiętać, że podwyższone temperatury będą miały decydujący wpływ na ciśnienie robocze.

Close Menu